Eunice Njeri - Moto

Chorus / Description : Moto ooh unaoteketea
Moto ooh unaoteketea
Wewe ndiwe tamaa yangu
Wewe ndiwe tamaa yangu

Moto Lyrics

Moto ooh unaoteketea 
Moto ooh unaoteketea 
Wewe ndiwe tamaa yangu 
Wewe ndiwe tamaa yangu 

Roho wa Mungu nibatize mimi 
Roho wa Mungu unijaze tena 
Roho wa Mungu nibatize mimi 
Roho wa Mungu unijaze tena 

Niende wapi nikupate Mungu 
Unishawishi kwamba wewe hautakoma 
Moyo wangu ni wako, uhai wangu pia ni wako 
Moyo wangu ni wako, uhai wangu pia ni wako 

Moto ooh unaoteketea 
Moto ooh unaoteketea 
Wewe ndiwe tamaa yangu 
Wewe ndiwe tamaa yangu 

Roho wa Mungu nibatize mimi 
Roho wa Mungu unijaze tena 
Roho wa Mungu nibatize mimi 
Roho wa Mungu unijaze tena 

Niende wapi nikukwepe roho wa Mungu 
Unishawishi kwamba wewe hautakoma 
Moyo wangu ni wako, uhai wangu pia ni wako 
Moyo wangu ni wako, uhai wangu pia ni wako 

Solo: Waka waka, ndani yangu waka waka
Bass: waka waka
Solo: Teketea, ndani yangu teketea
Bass: Tekeketea
Saprano/Alto: Waka waka, ndani yangu waka waka
Bass: waka waka

Moto Video

  • Song: Moto
  • Artist(s): Eunice Njeri


Share: