Donnie Mcclurkin - Akhekho Ofana No Jesu (There is No One Like Jesus)

Chorus / Description : Akekho Ofana No Jesu
Akekho ofana naye
Akekho Ofana No Jesu
Akekho ofana naye
Translation:
There is no one like Jesus

Akhekho Ofana No Jesu (There is No One Like Jesus) Lyrics

Akekho Ofana No Jesu
Akekho ofana naye
Akekho Ofana No Jesu
Akekho ofana naye
Siyahamba siyahamba akekho akekho
Siyajika siyajika akekho akekho
Siyafuna siyafuna akekho akekho
Akekho afana naye

Translation:
There is no one like Jesus 
There is no one like Jesus 
There is no one like Jesus 
There is no one Him

Akhekho Ofana No Jesu (There is No One Like Jesus) Video

  • Song: Akhekho Ofana No Jesu (There is No One Like Jesus)
  • Artist(s): Donnie Mcclurkin


Share: