Mwari Vanopindura (God Does Answer) Lyrics + Video

Mwari Vanopindura (God Does Answer) Lyrics

Lyrics:
Intro:
Zverudzi urwu hazvibvi zvega
(This kind does not end by itself)
Asi nekunyengetera
(But through prayer)
Kutsanya kuzhinji
(And lots of fasting)
Ukanamata uchitenda
(If you pray with faith)
Kuna Mwari wako
(To your God)
Iye Anopindura minamato
(He answers prayers)

1st Verse:
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Ishe Vanopindura
(The Lord answers)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Minamato
(Prayers)

Chorus:
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Minamato
(Prayers)

2nd Verse
Ukanamata uchirevesa
(If you pray in sincerity)
Mwari Vanopindura minamato
(God answers prayers)
Nzeve dzavo hadzisi pfupi
(His ears are not short)
Vaudze zvirikukunetsa mudikani
(Tell him what's worrying you)
Mwari Vanopindura minamato
(God answers prayers)

Paunonamata revesa pamberi paIshe
(When you pray be sincere before the Lord)
Mwari Vanopindura minamato
(God answers prayers)
Vanotangira paunopererwa
(He starts where you end)
Vanenyasha dzisingaperi
(He has eternal grace)

Bridge:
Simba raMakatipa
(The power you have given us)
Rinokunda zvese
(It conquers all)
Simba rekuteura
(The power to pray)
Kuna Mwari wedu
(To our God)

Chorus:
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Mwari Vanopindura
(God does answer)
Minamato
(Prayers)

Outro:
Minamato
(Prayers)

©Encounter Music 2019Top Songs United States
Share:

Write a review/comment/correct the lyrics of Mwari Vanopindura (god Does Answer):

0 Comments/Reviews