HLE - Nguwe (Holy)

Chorus / Description : Nguwe Nguwe Nguwe
Oyingcwele nguwe nguwe (You're holy)
Uyikonsi Baba (Father You're king)
Nguwe Nguwe Nguwe
Oyinkosi nguwe nguwe (You're holy)
Izulu lisho, Izulu lisho ukuthi ungcwele
Heaven proclaims that You're holy

Nguwe (Holy) Lyrics

Ncwele ngcwele (Holy holy) 
Wembethe amandla, Njengengubo ungcwele
(You're clothed in power, You're holy) 
Muhle Muhle(Wonderful, wonderful) 
Umesebenzi wezandla zakho, muhle 
(Wonderful are the works of Your hands)
Umkhulu Baba, Umkhulu Baba 
(Father You're great)

Wawukhon' Ekuqaleni usamile umkhulu Baba 
(You were in the beginning and still, You remain)
Izulu isihalo sakho sobukhosi 
Mhalaba senabelo sezinyawo zakho 
(Heaven is your throne an the earth, Your footstool)

Nguwe Nguwe Nguwe 
Oyingcwele nguwe nguwe (You're holy)
Uyikonsi Baba (Father You're king)
Nguwe Nguwe Nguwe 
Oyinkosi nguwe nguwe (You're holy)
Izulu lisho, Izulu lisho ukuthi ungcwele 
Heaven proclaims that You're holy 

Uyinkosi ephakemeyo mbongeni, mbongeni 
(You're the highly exalted king, worship Him) 
Nguwe Nguwe Nguwe 
Oyinkosi nguwe nguwe (You're king)

Bayede Bayede Dwala laphakade 
(Be exalted, Rock of ages)


Nguwe (Holy) Video

  • Song: Nguwe (Holy)
  • Artist(s): HLE


Share: