Victory Worship - Sapat

Chorus / Description : The song Sapat by Victory Worship expresses the overwhelming love and faithfulness of God, highlighting that His love is greater than anything the world can offer. It emphasizes the sufficiency of God's grace, glory, and power, encouraging listeners to exalt and lift up His name.

Sapat Lyrics


Pagsubok ay nasa 'ming harapan
Lakas Mo ay dama sa kahinaan
Kung minsan 'di alam ang dahilan
Ngunit Ikaw pala ay nariyan

Ika'y ligayang 'di mapantayan
Sa gitna man ng lumbay at alinlangan

O Panginoon, ang pag-ibig Mo'y
Higit sa kayang ibigay ng mundo
Katapatan Mo'y ihahayag ko
Upang makilala ang Ngalan Mo
Panginoon, O Panginoon

Hesus, Ika'y nasa aming harapan
Ikaw ay dama sa kahinaan
Ikaw lamang ang tanging dahilan
Ang 'Yong presensiya'y laging nariyan

Ika'y ligayang 'di mapantayan
Sa gitna man ng lumbay at alinlangan

O Panginoon, ang pag-ibig Mo'y
Higit sa kayang ibigay ng mundo
Katapatan Mo'y ihahayag ko
Upang makilala ang Ngalan Mo
O Panginoon, ang pag-ibig Mo'y
Higit sa kayang ibigay ng mundo
Katapatan Mo'y ihahayag ko
Upang makilala ang Ngalan Mo
Panginoon, O Panginoon

Sapat ang biyayang nagmula sa'yo
Sapat ang kaluwalhatian Mo
Sapat ang kapangyarihang taglay Mo
Buong galak itataas Ka O Kristo

Sapat ang biyayang nagmula sa'yo
Sapat ang kaluwalhatian Mo
Sapat ang kapangyarihang taglay Mo
Buong galak itataas Ka O Kristo

O Panginoon, ang pag-ibig Mo'y
Higit sa kayang ibigay ng mundo
Katapatan Mo'y ihahayag ko
Upang makilala ang Ngalan Mo
Panginoon, O Panginoon

Sapat Video

  • Song: Sapat
  • Artist(s): Victory Worship
  • Album: Homecoming
  • Release Date: 24 Mar 2024
Sapat Audio Preview: Download / Stream : Amazon Music / iTunes


Share: