Akhekho Ofana No Jesu (There is No One Like Jesus) Lyrics


Akekho Ofana No Jesu
Akekho ofana naye
Akekho Ofana No Jesu
Akekho ofana naye
Siyahamba siyahamba akekho akekho
Siyajika siyajika akekho akekho
Siyafuna siyafuna akekho akekho
Akekho afana naye

Translation:
There is no one like Jesus 
There is no one like Jesus 
There is no one like Jesus 
There is no one Him


Top Songs United States
Share:

Tagged Keywords

    Akhekho Ofana No Jesu (There is No One Like Jesus) lyrics
    Donnie Mcclurkin
    Donnie Mcclurkin lyrics for Akhekho Ofana No Jesu (There is No One Like Jesus)