Lomusa Ongaka Lyrics

Your Mercy, Your Mercy! Forgiven now
Your Mercy, Your Mercy! (I’m) Forgiven now 
Your Mercy, Your Mercy! Forgiven now
Your Mercy, Your Mercy! (I’m) Forgiven now 

Delivered, I’m free now, forgiven now 
Delivered, I’m free now – forgiven now 
Delivered, I’m free now – forgiven now 

Lomusa ongaka wanele bonke 
(This great Mercy is sufficient)
Abazithobileyo 
(For those who humble themselves) 

Ngiphakamisa, izandla zami 
(I lift up my hands)
Ngiyazithoba Nkosi 
(In humility, Lord) 

Lomus’ ongaka wanele bonke 
(This great Mercy is sufficient)
Abazithobileyo 
(For those who humble themselves) 

Lomusa Ongaka VideoShare:

Write a review/comment/correct the lyrics of Lomusa Ongaka:

0 Comments/Reviews