Benjamin Dube - U Dumo Lukufanele / We Wan't Thank You

Chorus / Description : Lyrics(Zulu/English):
Udumo lukufanele , Inkazimulo Ikufanele(Praise and glory belongs to you)
Bayede uyinkosi Yezulu(hail to the king of heaven)
We want to thank you(Sifuna ukukubonga)
Glorious King(Nkosi Yenkazimulo)

U Dumo Lukufanele / We Wan't Thank You Lyrics

Lyrics(Zulu/English)
Udumo lukufanele , Inkazimulo Ikufanele(Praise and glory belongs to you)
Bayede uyinkosi Yezulu(hail to the king of heaven)
We want to thank you(Sifuna ukukubonga)
Glorious King(Nkosi Yenkazimulo)

Bayede bayede (Hail hail)
Bayede uyinkosi Yezulu(hail to the king of heaven)

We wan't to thank You Glorious king
We wan't to thank You Glorious king
We wan't to thank You Glorious king

I wanna thank You glorious king
You deserve the glory
...

U Dumo Lukufanele / We Wan't Thank You Video

  • Song: U Dumo Lukufanele / We Wan't Thank You
  • Artist(s): Benjamin Dube + Spirit Of Praise


Share: