Udumo Lyrics - Dr Tumi

by Dr Tumi | in African
Buy Mp3

Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye

Wena usisiphephelo sam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo sam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo

Udumo udumo udumo
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye

You’re a faithful God, so kind
You keep us safe, you protect us Lord
You’re a hiding place dearest to our hearts
We’re hidden in you oh God
(He’s a faithful God this is why we say)
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa hey
Udumo say

Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye
Udumo malure kuwe
Somandla qamatha, mboniselo yam
Thixo wam endikholose ngaye

Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo
Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo

Wena usisiphephelo yam
Wena uyinqaba yam
Ulihlathi lam, ulidwala lam
Endikholosa ngalo

Udumo Video


Top Songs United States
Share:

Write a review/comment/correct the lyrics of Udumo:

0 Comments/Reviews