Sengiyacela Lyrics

Kungaba ntoni manje ezongibamba la?
[What shall stand on my way] 
Ngifuna inhliziyo emhlophe ithe qhwa
[For seeking a pure heart] 
Ngokuba kungengene ekhaya leliya
[Because at home it is forbidden] 
Into engcolileyo nayodwa
[To have anything unpure] 

Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe ke
[I, humbly, ask Lord that You grant me] 
Amandla engiwadinga ukuba ngifike le
[The power that I need to reach my destination] 
Ngokuba izilingo zingihaqile la
[For the perpetrators have surrounded me] 
Ngiyahluleka uma ngingedwa
[I can't conquer them all on my own]

Into engcolileyo nayodwa
[nothing unpure]

Ngiyahluleka uma ngingedwa
[I can't conquer them all on my own]

Sengiyacela VideoShare:

Write a review/comment/correct the lyrics of Sengiyacela :

1 Comments/Reviews

  • Puseletso Maria Charles

    This song make me feel happy when I'm sorounding with sad things life death I hv know