UJesu Uyimpendulo Lyrics + Video

UJesu Uyimpendulo Lyrics

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

Sithola konke kuye (We receive all from Him)
Sinakho konke ngaye (We have everything through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)
Okungenzek’ ebantwini (What man cannot do)
Ngithi kuyena kuyenzeka (I say it is possible through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

Singayaphi uma sisuka Kuwe?
(Where can we go without You?)
Ukuphila kwethu kunguwe
(For our life is in You)

Singayaphi uma sisuka Kuwe?
(Where can we go without You?)
Ukuphila kwethu kunguwe
(For our life is in You)

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)


Top Songs United States
Share:

Write a review/comment/correct the lyrics of Ujesu Uyimpendulo:

0 Comments/Reviews