Joyous Celebration - UJesu Uyimpendulo

Chorus / Description : UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

UJesu Uyimpendulo Lyrics

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

Sithola konke kuye (We receive all from Him)
Sinakho konke ngaye (We have everything through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)
Okungenzek’ ebantwini (What man cannot do)
Ngithi kuyena kuyenzeka (I say it is possible through Him)
UJesu uyimpendulo yethu (Jesus is our answer)

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

Singayaphi uma sisuka Kuwe?
(Where can we go without You?)
Ukuphila kwethu kunguwe
(For our life is in You)

Singayaphi uma sisuka Kuwe?
(Where can we go without You?)
Ukuphila kwethu kunguwe
(For our life is in You)

UJesu uyimpendulo yakho konke
(Jesus is the answer to everything)
UJesu uyimpendulo yethu
(Jesus is our answer)

UJesu Uyimpendulo Video

  • Song: UJesu Uyimpendulo
  • Artist(s): Joyous Celebration
  • Album: Joyous Celebration 24 - The Rock: Live at Sun City
  • Release Date: 03 Apr 2020
UJesu Uyimpendulo Audio Preview: Download / Stream : Amazon Music / iTunes


Share: