Your Grace Lyrics

It’s been your mercy and
It’s been your grace
That has kept me to this very day
I could have been dead and
Sleeping in my grave
But oh Lord oh Lord
It was your grace

Bengilahlekile ngisebumyameni
Usizi nezinyembezi njalo nje
Ithemba lami likuwe
Izono zami zithethelelwe

It’s been your mercy and
It’s been your grace
That has kept me to this very day
I could have been dead and
Sleeping in my grave
But oh Lord oh Lord
It was your grace

Inceba yakho Thixo yandinceda
Impilo yami iphela nya
Kodwa igazi lukaJesu langikhulula
O Thixo wam ndiyabulela
Ndiyabulela

It’s been your mercy and
It’s been your grace
That has kept me to this very day
I could have been dead and
Sleeping in my grave
But oh Lord oh Lord
It was your grace

It was your grace, it was your grace oh Lord
Oh it was your grace that brought me this far
It was your grace
That’s why I’m here today
It was your grace; I said it’s your grace
When I’m weak I’m strong because of your grace
I’m saved oh Lord it was your grace
Oh Lord that was brought me this far

Your Grace VideoShare:

Write a review/comment/correct the lyrics of Your Grace:

1 Comments/Reviews

  • Idara

    That's a fantastic song. Its been his grace that makes of what Iam today.