JPCC Worship - アドナイ・イルエ

Chorus / Description :

アドナイ・イルエ Lyrics


[Romanized:]

Watashi no nayami o kiki
Daite yorisowa reru
Heian ataeru kata ni
Sasagemasu

Omo wa subete no kotae
Watashi no keikaku o shiru
Mirai sonaeru kata ni
Sasagemasu

Adonai irue
Subete sonaeru
Adonai irue
Hoka ni hairanai

Omo wa subete no kotae
Watashi no keikaku o shiru
Mirai sonaeru kata ni
Sasagemasu

Adonai irue
Subete sonaeru
Adonai irue
Hoka ni hairanai

Hajimekara
Owari made
Anata ga iru
Osore wanai
Anata dake o shinjimasu
Sonae-nushi

Adonai irue
Subete sonaeru
Adonai irue
Hoka ni hairanai

Kon'nan demo
Owari janai
Anata ni wa
Keikaku ga aru
Shink? ni yotte ayumimasu
Sonae-nushi

[Japanese:]

???????
??? ??????
???????
????

????????
???????
???????
????

????????
??????
????????
???????

????????
???????
?? ?????
????

????????
??????
????????
???????

????
?????
??????
?????
??????????
???

????????
??????
????????
???????

????
???????
?????
?????
??????????
???

アドナイ・イルエ Video

  • Song: アドナイ・イルエ
  • Artist(s): JPCC Worship


Share: