Lara George - Dansaki (I'm Acknowledging You)

Chorus / Description :
I'm acknowledging You for who You are
For what you've done, In my life
Oh I'm acknowledging You for who You are
Dansaki re, Dansaki re Baba eeh

Dansaki (I'm Acknowledging You) LyricsI'm acknowledging You for who You are
For what you've done, In my life
Oh I'm acknowledging You for who You are
Dansaki re, Dansaki re Baba eeh 

In my life, you are the miracle worker
You are king of kings
You are the way Maker oh yeah
In my life, you are the prince of peace
Dansaki re
Dansaki re baba

I'm acknowledging You for who You are
For what you've done, In my life
Oh I'm acknowledging You for who You are
Dansaki re, Dansaki re Baba eeh 

Ti mo ba fijo si
Mo dansaki re
So when i start a dance, i dansaki re
Ti mo ba fijo si
Mo dansaki re
Dansaki re
Dansaki re Baba 

I'm acknowledging You for who You are
For what you've done, In my life
Oh I'm acknowledging You for who You are
Dansaki re, Dansaki re Baba eeh 

Eh yi ye ooh
Baba ooh oo Baba
Baba ooh ooh
Baba ooh oo Baba
Baba ooh ooh
Baba ooh oo Baba
Baba ooh ooh
Baba ooh oo Baba 

Eh yi
Even in my heart
Even in my home
Jehovah be lifted in my life today
Even in my heart
Even in my home
Jehovah be lifted in my life today
Even in my heart
Even in my home
Jehovah be lifted in my life today 

Eh yi ye ooh
Baba ooh oo Baba
Baba ooh ooh
Baba ooh oo Baba
Baba ooh ooh
Baba ooh oo Baba
Baba ooh ooh
Baba ooh oo Baba eeh

Oba yoni yoni (Baba)
Oba gbani gbani (Baba)
Oba to n toju eni (Baba)
Afuni ma si regun (Baba)
Oba awi mayehun (Baba)
Eleti gbo story mi (Baba)
Mi ooh le lomiran (Baba)
Aribiti rabata (Baba)
Arabata ribiti (Baba)
Iwo ni n ooh sin titi (Baba)
Jesu (Baba) ooh oo ooh Baba
Oloruko pao pao pao pao pao bi ibon
Esu ma ti pofo (Baba) ooh oo ooh Baba
Nitori olorun
Olorun awon olorun (Baba) ooh oo ooh Baba 

Baba Baba Baba
Baba Baba Baba
Dansaki Re

Dansaki (I'm Acknowledging You) Video

  • Song: Dansaki (I'm Acknowledging You)
  • Artist(s): Lara George


Share: