Neyi Zimu - Sefefo - Friends in Praise

Chorus / Description : A khalemela leoatle
(He rebuked the sea)
Khutsa hle
(Peace be still)
Sefefo sa ba sa thola
(The storm calmed down)
Kgothalang kgothalang X2
(Be courageous be courageous)

Sefefo - Friends in Praise Lyrics

Verse
Utloa sefefo sa moea 
(Hear the mighty winds blowing)
Le ho duma ha sona 
(And the it?s thunder)
Tsoha re se re timela 
(Wake up we are perishing)
Re pholose Morena 
(Save us oh lord )
Jo dillo ha di mo tsose 
(Even our cries can?t awaken him)
O sa ntse a robetse 
(He is still asleep)
Me sekepe se tebile 
( but the boat is drowning)
Jesu utlwa thapelo 
(Jesus hear our prayer)

Chorus 
A khalemela leoatle 
(He rebuked the sea)
Khutsa hle 
(Peace be still)
Sefefo sa ba sa thola 
(The storm calmed down)
Kgothalang kgothalang X2
(Be courageous be courageous)

Verse
Morena metsi a matla 
(Oh Lord the waters are strong)
A meleko a duma
(They are wicked and loud)
A patela pelo ya ka 
(They attack my hearts)
Ke tebela ho ona 
(I?m drowning in them)
Mahlomoleng a makalo 
(In such sorrow)
Ke tla hoeletsa ho mang
(Who will I call to)
Ke bitsa ho wena Jesu 
(I?ll call on you Jesus)
Wena thuso ya ba llang 
(You are the help of those who cry)

Chorus 
A khalemela leoatle 
(He rebuked the sea)
Khutsa hle 
(Peace be still)
Sefefo sa ba sa thola 
(The storm calmed down)
Kgothalang kgothalang X2
(Be courageous be courageous)

Verse
Ahe maru a qhalane 
(When the clouds are scattered)
Letsatsi le chabile 
(The sun is up)
Mme pelo ya ka e bone 
(And my heart has seen)
Pholoso ya Morena 
(The salvation of the Lord)
Ke bea bophelo ba ka 
( input my life)
Matsohong a hao Jesu 
(In your hands Jesus)
U mphelehetse ka mehla 
(Accompany every day)
Le ka tsatsi la lefu 
(Even in the day of death)
 
Chorus 
A khalemela leoatle 
(He rebuked the sea)
Khutsa hle 
(Peace be still)
Sefefo sa ba sa thola 
(The storm calmed down)
Kgothalang kgothalang X2
(Be courageous be courageous)

Sefefo - Friends in Praise Video

  • Song: Sefefo - Friends in Praise
  • Artist(s): Neyi Zimu + Omega Khunou


Share: