Ufanelwe Lyrics - Neyi Zimu

by Neyi Zimu | in African
Buy Mp3

Ufanelwe ukubongwa(Lord we give thanks to you)
Ufanelwe ukudunyiswa(Lord we Praise you)
Nkosi Jesu Uyingcwele, akekho ofana nawe
( Lord you are Holy ,there is none like you)

Ezulwini izingelosi zidumisa ubukhulu buka Krestu,
zikhothamela zithula nemichele(Angels in heaven Glorify you)
zithu ufanelwe ubukhosi( They cry Holy that you deserve to be Glorified)

Bantu bonkhe masidumiseni, ubukhulu buka Somandla
(nations,come let us praise Him)
Sikhothame ,sicule nezingelosi sithufanelwe ubukhosi
(Let us give Glorify Him together with the Angels)
Ufanelwe ukubongwa(Lord we give thanks to you)
Ufanelwe ukudunyiswa(Lord we Praise you)
Nkosi Jesu Uyingcwele, akekho ofana nawe
(Lord you are Holy, there is none like you)

Ufanelwe Video


Top Songs United States
Share:

Write a review/comment/correct the lyrics of Ufanelwe :

0 Comments/Reviews


Bible Verses for Ufanelwe

1st Chronicles 29 : 13

Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.

Psalms 75 : 1

We give thanks unto thee, O God; We give thanks, for thy name is near: Men tell of thy wondrous works.