Impolo Yami (My Life) Lyrics

Impilo yami ngiyinika wena
(My life I give unto you)
Impilo yami ngiyiletha kuwe
(My life I bring to you)
Ngob’ akekho omunye 
(For there’s no one else)
Ongangiphathela yona
(That can care for it as you do)

Nguwe wedwa sihlangu sami
(You alone are my shield)
Nguwe wedwa siphephelo sami
(You alone are my refuge)
Ngob’ akekho omunye 
(For there is no one else)
Ongangiphathela yona
(That can care for it as you do)

Impolo Yami (My Life) VideoShare:

Write a review/comment/correct the lyrics of Impolo Yami (my Life):

0 Comments/Reviews