Uche Agu - Solid Rock (Agam e buru Aleluya e buru)

Chorus / Description : You’re my solid rock, and my salvation; No one but you
You’re my present help, in times of trouble; I will praise you, In Igbo Agam eburu Aleluya e buru Para Aleluya para, Agam e buru Aleluya bugara Chineke

Solid Rock (Agam e buru Aleluya e buru) Lyrics

Hallelujah, hallelujah, Oh hallelujah

You?re my solid rock, and my salvation; No one but you
You?re my present help, in times of trouble; I will praise you
(x2)

In Igbo
Agam eburu Aleluya e buru ***I will lift up my praise****
Para Aleluya para, ***I will praise Hallelujah in song
Agam e buru Aleluya bugara Chineke ***I?ll lift up my praise to the Lord

Refrain: In Igbo
Otua ka Chineke m di e
Agidigba e, Agidigba e
Otua ka Chineke m sha tom e
Agidigba e, Agidigba e


When I remember what you?ve done for me
Agidigba e, Agidigba e
When I remember what you?ve done for me, Lord
Agidigba e, Agidigbae ***He is mighty! He is mighty!***


In Swahili
Pamoja x4 na Yesu!
Teremka, teremka x4
Panda, panda x4

Hallelujah, hallelujah, Oh hallelujah

Solid Rock (Agam e buru Aleluya e buru) Video

  • Song: Solid Rock (Agam e buru Aleluya e buru)
  • Artist(s): Uche Agu


Share: