Alice Kimanzi - Asifiwe Leo

Chorus / Description : Asifiwe Leo
[Praise Him today]
Asifiwe Sasa
[Praise Him now]
Asifiwe Hapa
[Praise Him Here]
Asifiwe
[Praise Him]

Asifiwe Leo Lyrics

Vs 1
Anayefaa sifa na Utukufu
[He who deserves praise and glory]
Aliyevikwa na Utakatifu
[He who is covered in Holiness]

Ndiye Mungu Wetu
[Tha'ts our God]

Amejawa na Ukarimu
[He is full of generosity]
Tena Ye ni Tabibu
[He also is a healer]

Ndiye Mungu Wetu
[Tha'ts our God]

Mwenye fadhili na Rehema
[The kind and merciful one]
Baraka na Neema
[Blessings and grace]

Ndiye Mungu Wetu
[Tha'ts our God]

Chemi chemi ya Wema
[Fountain of goodness]
Mlinzi wangu mwema
[My protector]

(Chorus)

Asifiwe Leo
[Praise Him today]
Asifiwe Sasa
[Praise Him now]
Asifiwe Hapa
[Praise Him Here]
Asifiwe
[Praise Him]

 Vs 2
Atutiaye Nguvu
[He who strengthens us]
Ashikiliaye Mbingu
[He upholds then heavens]

Ndiye Mungu Wetu
[Tha'ts our God]

Atulishaye Mbivu
[Feeds us with ripened fruit]
Katia mvua kwa Mawingu
[He puts rain in the clouds]

Ndiye Mungu Wetu
[Tha'ts our God]
 
Rafiki wa karibu
[A Close friend]
Nguvu zake Mdhaifu
[Strength for the weakened]

Ndiye Mungu Wetu
[Tha'ts our God]

Tegemeo Letu
[We depend on him]
Mungu Wa miungu
[God of gods]

Ndiye Mungu Wetu
[Tha'ts our God]

(Chorus)

Bridge

Milima yaruka kama ndama
[The hills skip like calfs]
Kwa uwepo wako
[At your presence]
Anga zaitangaza 
[The heavens declare]
Kazi ya mikono yako
[The work of your hands]
Haulinganishwi
[You’re incomparable]
Haufananishwi
[Like no other]
Wewe wa pekee 
[You are in a class by yourself]

Kwa zeze na Vinubi
[With the lyre and harp]
Kwa shangwe na nderemo
[With shouts and celebration]
Kwa vigelegele vigelegele vigelegele
[Ululations ululations ululations]
Kwa Kuimba Na kucheza
[With singing and dancing]
Tumshangilie Yesu
[Let’s celebrate Jesus]
Wapi vigelegele vigelegele vigelegele
[Where are the ululations ululations ululations]

Asifiwe Leo Video

  • Song: Asifiwe Leo
  • Artist(s): Alice Kimanzi


Share: