Sarah K - Kwani ni Jambo lipi hilo - Liseme

Chorus / Description : Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Liseme, liseme, litaje, litaje
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Yeye ni Baba wa yatima, Yeye ni mume wa wajane

Kwani ni Jambo lipi hilo - Liseme Lyrics

Hamna jambo Yeye asiloliweza

Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Liseme, liseme, litaje, litaje
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza

Yeye ni Baba wa yatima, Yeye ni mume wa wajane
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Yeye ni Baba wa yatima, Yeye ni mume wa wajane

kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Liseme, liseme, litaje, litaje
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza

Yeye ni mponyaji. Yeye ni mkarimu
Mlinzi, mfariji wa ajabu.
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Yeye ni mponyaji, Yeye ni mkarimu
Mlinzi, mfariji wa ajabu

Yeye ni mponyaji. Yeye ni mkarimu
Mlinzi, mfariji wa ajabu.
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Yeye ni mponyaji, Yeye ni mkarimu
Mlinzi, mfariji wa ajabu

kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
Liseme, liseme, litaje, litaje
Kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza
kwani ni jambo lipi hilo yeye asiloliweza

Kwani ni Jambo lipi hilo - Liseme Video

  • Song: Kwani ni Jambo lipi hilo - Liseme
  • Artist(s): Sarah K


Share: